© Lorem ipsum dolor 2010 Made with Xara 8-Bütçe : Ne tür canlı beslerseniz besleyin mutlaka maddi bir harcama sizi bekler .    Köpek yetiştirmenin de mutlaka size yükleyeceği bir maddi yük olacaktır.Bunu asla göz ardı etmeyin.    Köpek almadan önce bir araştırma yapın ve ortalama bir aylık gider tespit edin. Bu miktarın bütçenize uygun olup    olmadığını kendinize sorun. köpeklerin en fazla masrafı ilk alındığında olur. ilk yaşına girene kadar da en önemli gideri    beslenmedir. çünkü köpeğiniz ilk bir sene çok iyi beslenmelidir. KÖPEK BESLENMESİ: Kitaplarda köpek etçil (etobur) olarak tanıtılır. Bu bir açıdan doğrudur da. Gerçekten de, doğadaki yaban köpekleri ve köpekle akraba olan kurt, çakal, tilki gibi hayvanlar etçil hayvanlardır. Ancak, evdeki köpeğimiz bir "her şey yiyici"dir. Belki yapısındaki yatkınlık ve belki insanla binlerce yıl süregelen yakın ilişki ona bu özelliği kazandırmıştır. Et yine onun beslenmesinde baş yeri tutar, ama başka besinlere de gereksinme duyar ve onları arar. Bulamadığındaysa yapısında bazı bozukluklar ortaya çıkar. Sözgelimi, sürekli olarak bir tür etle beslenen ve başka herhangi bir besin almayan köpeklerin tüylerinde, ciltlerinde bozulmalar, hastalıklar görülür. Buna karşılık beslenmelerinde ete yer verilmeyen köpekler de, bu çok önemli protein kaynağından yoksun kalacaklarından gelişme bozuklukları gösterirler, enerji ve etkinliklerini yitirirler. Güçsüz, sağlıksız ve halsiz kalırlar. Doğal Yaşamdaki Köpekler de Sebze, Meyve Yerler Doğada avladıkları hayvanlarla beslenen yaban köpekleri, ele geçirdikleri avlarını bir bütün olarak yedikleri için, yakaladıkları hayvanların sindirim sistemlerinde bulunan bitkisel artıklarla beraber vitamin, mineral, karbonhidrat gibi diğer gereksinimlerini karşılamış olur. Yani aslında sebze ve meyve yemiş sayılırlar. Evimizde yaşayan köpeklerimiz için bu söz konusu olmayacağına göre bu bize düşen bir sorumluktur. Sağlıklı bir köpeğe sahip olmanın temel koşullarından birisi onun dengeli ve yeterli beslenmesidir. Köpeğini bilgisiz besleyen pek çok köpek sahibi onları bilmeden sağlıksızlığa mahkum etmektedir.